Kunbábonyi Tízek Közösségi Szövetkezet

Bemutatkozik a Kunbábonyi Tízek Közösségi Szövetkezet

Történetünk

– Mikor alakult a szövetkezet és hol?

A szövetkezetről már több évvel a megalakulás előtt elkezdtük beszélgetni. Latolgattuk a tevékenységi lehetőségeket, sok embert megszólítottunk, beszélgetéseket szerveztünk, kipróbáltunk néhány dolgot közösen. Végül maradt egy erős mag, akik úgy gondolták, hogy akkor is érdemes megalapítani a szövetkezetet, ha most még pontosan nem, csak nagyvonalakban tudjuk, hogy mivel foglalkozunk majd.
Abból indultunk ki, hogy mihez értenek a tagok, milyen kapcsolati hálónk van, kik lehetnek a partnereink és mi az, amire szükség van, főként helyben.
Az alapításra 2011. áprilisában került sor Kunadacson, Adacs-Bábony Szociális Szövetkezet névvel.

– Milyen céllal?

Azt szeretnénk elérni, hogy minden tagunkat biztonságos, szolidáris közösség vegye körül, amely lehetőséget ad jobb életminőség elérésére. Konkrét célunk, hogy a tagjainknak értelmes munkalehetőséget és jövedelmet biztosítsunk egy jól működő közösségi vállalkozásban.
Nem pályázati kiírás motiválta az alapításunkat és nem is pályázunk olyan forrásokra, amely az energiánkat más irányba mozdítja el, mint amit szándékunk szerint tenni akarunk.

A szövetkezet az alapítás óta nyitott, ami azt jelenti, hogy igyekszünk a tevékenységekbe bevonni azokat, akik hasonlóképpen gondolkodnak a közösségről, és akik tudnak energiát fordítani a közös gyarapodásra is. Így a megalapítást követő fél éven belül 4 fő csatlakozott hozzánk, akik folyamatosan önkéntes munkát végeztek, majd a megalapítás 1 éves évfordulóján be is léptek a szövetkezetbe.


- Kik alapították, hányan?

8 alapító tagunk volt, akik közül 5 fő kunadacsi, a többiek pedig kunbábonyiak. A felügyelő bizottság elnökének nem szövetkezeti tagot kértünk fel. Az alapítók között akkor még csak egy munkanélküli volt, várható volt, hogy többen ebbe a helyzetbe kerülnek, mivel egy civil szervezet alkalmazottai voltak, amely forrásgondokkal küzdött már akkor.
Fél év után kiderült, hogy nem mindenki gondolta olyan komolyan a szövetkezetben való tevékenységét, illetve nem találta a helyét ebben a szervezeti formában, a munkanélküli tagunk elhelyezkedett. Közben azonban többen is csatlakoztak a szövetkezeti csapathoz és elkezdtek önkéntes munkát végezni. Ők sem voltak idegenek, korábban mindenki részt vett közösségi tevékenységben, és mindenki több éve ismerte egymást. Az elmúlt 8 évben többen kipróbálták magukat a tevékenységekben. Van aki velünk maradt, van aki új utat keresett. Folyamatosan adunk alkalmi munkát a helyi munkanélkülieknek, illetve fiataloknak. Jelenleg 2 kunadacsi, 7 kunbábonyi és 2 kunszentmiklósi tagunk van.

A szövetkezetben olyanok fogtak össze, akik elkötelezettek a településük iránt, a közösségiség iránt és akik saját erőforrásaikat is a közös ügy szolgálatába hajlandók állítani.
Így van a szövetkezetben tanár, közösségfejlesztő, nyugdíjas polgármester, állattenyésztő gazda csecsemőgondozó, likőr-és pálinkafőző, vendéglátó, állattenyésztő, kereskedő, varrónő stb. Ehhez még hozzájön a családtagok tudása, képzettsége, tapasztalata, amit természetesen tesznek hozzá a szövetkezet munkájához.

-Mennyi volt az alapítói részjegy tőke?

A tagok 3 részjegy jegyzését vállalták, amiből 1-et az alapításkor, a másik 2-t pedig 1 éven belül fizették be. 1 részjegy 10.000 Ft.
Jelenleg a taglétszámnak megfelelően 300.000 Ft a részjegy tőke (vagyoni hozzájárulás)

A szociális szövetkezetünk nem jegyeztette magát közhasznúként, bár úgy gondoljuk, hogy közhasznú tevékenységet folytatunk, de az ezzel járó adminisztrációt nem akartuk vállalni.
Nem nonprofit a szövetkezet, bár nem tartjuk elsődlegesnek a részjegy szerinti részesedést.

-Átalakulás

2011-ben szociális szövetkezetként alakultunk meg. Hittünk abban, hogy ez a forma megfelel a céljainknak, hiszen akkor többen is munkanélküliek, vagy nagyon alacsony jövedelműek voltak és a szociális szövetkezetnek törvény szerint is az a célja, hogy számukra munkalehetőséget biztosítson.
2018-ra, sok tapasztalattal, beláttuk, hogy nem a szervezeti forma a döntő, hisz ennek semmiféle előnye nincs (pályázati forrásokra nem alapoztunk), a források bennünk vannak, erre építve tudunk működni. A törvényi szabályozás elvárta, hogy szociális szövetkezetnek legyen önkormányzati vagy karitatív szervezeti tagja is. Mi nem álltunk olyan szoros kapcsolatban ilyen szervezetekkel, hogy a tagságot akár ők, akár mi kezdeményezhettük volna. Egybként is fontosabbnak tartottuk az önállóságunkat és függetlenségünket. Ennek megfelelően átalakultunk szövetkezetté. A mi szándékunk nem változott. Nevünkben is szeretnénk kinyilvánítani közösségi jellegünket, ezért váltottunk a Kunbábonyi Tízek Közösségi Szövetkezet névre.


- Mivel foglalkozunk? Mik a fő tevékenységünk? Hányan dolgozunk benne, kik, milyen munkakörökben?


A fő tevékenységünk nagyon speciális helyzetből adódik. Kunbábonyban van egy képzési központ, amely a Civil Kollégium Alapítvány tulajdonában van. Mivel a szervezet forráshiánnyal küzdött 2011-ben, mint más civil szervezetek is, így a szövetkezettel való megállapodása költségmegtakarítást eredményezett és a helyi tudás bevonásával tudta biztosítani a képző központ fenntarthatóságát. A szövetkezet vállalta ugyanis azt, hogy az épületet üzemelteti: karbantartja, az ide érkező vendégeket ellátja (étkeztetés, szállás), a parkot gondozza. Ez a munka egyrészt folyamatos (gondnoki teendők), másrészt időszakos, mivel attól függ, hogy van-e képzés vagy rendezvény a házban.
A szövetkezet nő tagjai a benti „háztartási” munkákat, a férfiak pedig a karbantartás jellegű munkát végzik el. A kertet jórészt közösen gondozzuk. 2-3 fő dolgozik egyszerűsített foglalkoztatás keretében a képzési napokon. Évente kb. 16 főnek (tagoknak és nem tagoknak) adunk időszakos munkát. Többen önkéntes munkát is végeznek.
Személyes bemutatkozásunkat a honlapunkon: www.kunbabony.hu, Rólunk/Tagok és munkatársak menü alatt lehet elolvasni.

E munka mellett többféle kísérletet is elindítottunk. Lekvárt főztünk, szörpöt készítettünk a környéken fellelhető (termesztett és vadon termő) gyümölcsökből, tésztát készítettünk, kolbászt, szalámit, tortát, süteményt sütöttünk. Mindezeket egyenlőre azzal a céllal, hogy az ide érkező vendégekkel megkóstoltassuk és ha tudjuk üzemszerűen gyártani a termékeket, akkor majd el is adjuk.

-Lesz-e valamilyen márka/védjegy/brand?

A „Kunbábony” brand jelenleg fejlesztés alatt áll. Rendelkezünk egy nagyon kifejező logóval, amely nem csak a szövetkezetet, hanem mindazt szimbolizálja, amit „Kunbábony” jelent. Bár ez a település neve és nem csak a képzési központé, mégis ezen a néven vált ismertté a ház és annak hangulata. Van aki „Kunbábony életérzésnek” nevezi.

Ezzel a logóval látjuk el a kísérleti termékeinket, a hazavihető ajándéktárgyakat is. Megjelenik minden kiadványunkon, prospektusainkon.

– Fejlesztések

Arra törekszünk, hogy a ház és környezete harmóniát sugározzon kívül és belül, összhangban a természettel és az itt dolgozó emberekkel együtt. Ennek megfelelően vigyázunk arra, ami rendelkezésünkre állt az induláskor.
1997-ben Csernyus Lőric építész tervei alapján újították fel a régi iskola épületét. Varga A. Tamás és Vercseg Ilona volt a megálmodója egy olyan képzési központnak, ahol „mint egy nagy családi házban” minden ide érkező otthon érezheti magát. Ezt szeretnénk továbbra is fenntartani. Ez nem pusztán karbantartást jelent, hanem folyamatos megújulást is a kor igényei szerint.
Törekszünk a fenntarthatóságra. Az első ilyen szükséglet a kerti zuhanyzó építése volt, hiszen a nyári egyetemek ideje alatt többen sátoroznak. Évekig konténert béreltünk, ami nagyon sok pénzbe került, ráadásul messze nem környezetkímélő megoldás. Először egy egyszerű, napfűtötte tartályos, nádszövettel körbekerített zuhanyzót építettünk, majd ezt továbbfejlesztettük és fából, tartós építményt hoztunk létre önkéntes munkával.
A Védegylet Alapítvány által vezetetett Erasmus tábor hozta a következő lépést. A természetes körforgás jelent meg az újabb építményekben: kerti konyha, helyi alapanyagokból készült rakéta tűzhely, kemence, komposzt toalett.
Az akadálymentesítés is alapvető igényként jelentkezett. Ennek érdekében átalakítottunk egy, majd 2 szobát és fürdőszobát akadálymentessé és a kertben, udvaron akadálymentes ösvényt építettünk. Ezzel egyidejűleg megújítottuk a kerti konyhát, ami egyben kerti kávézó is lett.
A szobákat, közösségi helyiségeket felfrissítettük új –ám használt anyagokból készült – praktikus bútorokkal és kiegészítőkkel.
Minden építéssel a környezettudatosságot hangsúlyozzuk. Ezért felhasználunk minden régi dolgot, amit újjá varázsolunk. Honlapunkon a Galériában az upcycling mappában megtekinthetők.

– Távlati célok, fejlesztési irányok?

Céljaink nem változtak. Szeretnénk megőrizni a „Kunbábony hangulatot” emberileg és környezetileg egyaránt. Szövetkezetként pedig továbbra is jól működő közösségi vállalkozás szeretnénk lenni, egymást támogató tagsággal és partnerekkel.

Az önkéntes munkák eredményeként összejött annyi pénzünk még az alapítást követő első években hogy tudtunk venni egy építési telket a falu szélén, ahol vezetékes víz és villany van. A telken áll egy 100 m2-es épületalap, alatta pincével. Ezen szeretnénk felépíteni egy közösségi konyhát, ami nem csak a mi termékeink előállítására alkalmas hely, hanem a helyiek is bejöhetnek elkészíteni a saját termékeiket. Itt szeretnénk egy kis szatócsboltot is kialakítani, hogy a tanyákon élőknek ne kelljen a városba utazni egy spulni cérnáért vagy egy gumicsizmáért, és ahol a helyi termékek, ajándéktárgyak is kaphatók lesznek.
A telekhez tartozó kertet megműveltük gyümölcsöst telepítettünk, ami lassan már teremőre fordul.
A Képzési Központ mögötti területen pedig közösségi kertet művelünk közösen, vegyszermentesen, hol kevesebb, hol több személyes energiával, minden évben valami újabb kísérlettel.
Sokféle szolgáltatásban gondolkodunk még.
Ötletünk van bőven.


- és bármi más, amit fontosnak tartasz…

A szövetkezeti tagok magánéletükben is segítik egymást. Pl.: állatok gondozása, tüzelő összevágása, eszközök, gépek kölcsönzése egymás között, szállítás.
Gyakran jövünk össze megbeszélni a dolgainkat.
Számunkra nagyon fontos az egymáshoz való tartozás érzése, a jó hangulatú közösségi együttlét és az egymásnak és másoknak való segítés öröme.

HISZÜNK ABBAN, HOGY MINDENKI TUD VALAMIT, AMIVEL HOZZÁ TUD JÁRULNI A KÖZÖSSÉG ÉS EZEN KERESZTÜL A SAJÁT ÉLETÉNEK JOBBÍTÁSÁHOZ.

Igazgatósági tagok Mészáros Zsuzsa Tóth Gézáné, Kapolcsiné Antal Terézia
Felügyelő bizottság tagjai: Dunai László (nem tag), Ladányiné Kósa Erzsébet, Sotkó Levete Attila
Tagok: Sipos Balázs, Varsányi Lajos, Mikulesz Károlyné, Varsányiné Kalamán Julianna, Mikulesz Károly, Somogyiné Szalai Tímea, Janovics Ferenc

Korábbi tagjaink voltak: Farkas Ildikó (elnök), Katona Dénes (tag)

Önkéntesek, alkalmi munkavállalók: Kapolcsi Gyula, Katona Dénes, Garamszegi Balázs, Hajas Antal, Mikulesz Kitti, Szobodek László, Nagy János, Kapolcsi Eszter, Kárpáti Andrea, Kárpáti Csenge, Somogyi Dóra, Somogyi Kata, Gecse Eszter, Gecse Bernadett