Avar Kagán

különleges hely, különleges emberek, különleges értékek
A Kunbábonyi Avar-Kagán sír
„...akinek feje volt meghajlították, akinek térde volt földre kényszerítették...”

A VIII. századi Bilge kagán és Kül-tegin türk emlékoszlopa feliratának visszatérő refrénje talán a leghívebben jellemzi a földrésznyi birodalmakat kovácsoló zseniális steppei fejedel-mek, a kagánok kérlelhetetlen hatalmát.

A VII. sz. elején, összefüggésben a Kárpát-medencébe történt avar betelepüléssel, de legkésőbb az al-dunai szállásterületek feladásakor az avar kagáni székhely a Duna-Tisza közére költözött.

Megerősítette a Duna-Tisza közi kagáni székhely korábbi felté-telezését az 1971-ben előkerült kunbábonyi kagáni sír. Indokolt a feltételezés, hogy a sírban a legendás Baján kagán idős unokája nyugodhatott, aki a bizánci vereség és az avar birodalom vazallusi szervezetének összeomlása után tevékeny részt vállalt az avarság újjászervezésében.

A kunbábonyi lelet némely darabja egymagában is egyedülálló lelet mint ötvös műremek. Teljességében szemlélve pedig még ennél is jóval több: beszédes történeti forrás. A lelet csaknem teljes egészében a fémművesség terméke, amely a kor összes fémmegmunkálási eljárását felvonultatja előttünk, a lemezes poncolt munkáktól az öntésig, a rekeszes , körberakásos és formába kalapált, bordázott és gyöngyözött elemek alkalmazásáig.

Az avarság legrangosabb vezetői közé tartozott, s talán maga a kagán, a fejedelem volt az a férfi, akit a 670-es évek táján temettek el a mai Kunszentmiklós Kunbábony nevű határrészén.

Ha többet akar tudni az Avar Kaganátusról:
https://www.turautak.com/cikkek/latnivalok/tortenelmi-emlekhelyek/kunbabonyi-avar-kagan-sir.html

https://hu.wikipedia.org/wiki/Avar_Kagan%C3%A1tus

Ha többet akar tudni a kunbábonyi avar kagán sírleletről:
KISS Attila: TANULMÁNYOK A KORA AVAR KORI KUNBÁBONYI VEZÉRSÍRRÓL
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/muzeumok/Csongrad_megye/Muzeumi_kotetek/pages/studia_archaeologica/magyar/009_tanulmanyok.htm