Le Mat

különleges hely, különleges emberek, különleges értékek

A LeMat szociális franchise-hez való csatlakozásunk és a jelen helyzet leírása Az olvasó képet kaphat az első magyarországi LeMat kialakításának előzményeiről, a LeMat szisztémáról és adaptációjáról

Előzmények

A Civil Kollégium Alapítvány au 1997-ben megnyitott kunbábonyi Képzési Központját 2011-től egy helyi szövetkezettel való együttműködésben üzemelteti, fokozatosan átadva a szövetkezetnek a működtetéssel járó minden feladatot, de tervezésben, gondolkodásban, forrásteremtésben folyamatos felelősséget vállalva.

A Civil Kollégium Alapítvány két fő cél mentén kezdett el dolgozni 2013-ban, egyik a közösségszervezés (ügy irányú közösségi érdekérvényesítés), a másik pedig a fenntarthatóság, ami a működésünkben, tananyagaiban horizontális szempontként jelenik meg. Több ilyen irányú képzést is lebonyolított elsősorban civil aktivisták számára. A kunbábonyi képzési központ környezetét is megújította. A Védegylet Egyesület révén egy nemzetközi “építő tábor” keretében kerti konyhát, rakéta tűzhelyet, komposzt toalettet építettek a fiatalok, helyi alapanyagból, hagyományos technológiával (pl: a komposzt toalett, a területet körülvevő eperfák vesszőinek befonásával, vályog tapasztással készült), a konyhába raklap bútorokat készítettek.

A közösségi öngyógyító kertet kezdett el a szövetkezet kialakítani, ahol környezetkímélő módszerekkel, mulcsozással, növénytársítással zöldség és fűszernövényeket termel. Az itt termett alapanyagokat használták fel a nyári táborozók az étkezéshez, így igyekeztek a körforgást megteremteni.

A fenntarthatósághoz szükséges mindhárom területre közösen figyelünk, igyekszünk egyensúlyban tartani. A fenntarthatóságot, mint a tevékenységünket átfogó szempontot tartjuk szem előtt:

– természeti oldal: a hely (park, gyümölcsös, kert) gondozása, rendszeres karbantartása, környezetkímélő növénytermesztés, biodiverzitás növelése
– társadalmi oldal: helyiek által létrehozott közösségi vállalkozás üzemelteti a házat, jó partnerkapcsolat a helyi emberekkel, közösségekkel, demokratikus döntéshozatal, egyenrangú részvétel biztosítása, olyan tartalmú képzések lebonyolítása, amelyek a közösségi részvételt, a befogadást erősítik
– gazdasági oldal: takarékos pénzügyi gazdálkodás, az erőforrások kímélő használata (pl.: az épület rendszeres karbantartása, figyelem a megóvásra az itt dolgozók, az ide érkezők részéről), helyben előállított zöldségfélék alkalmazása az étkeztetésben
Energiahatékonyság növelése (szigetelt nyílászárók).

A gazdasági fenntarthatóság terén nagyobb erőfeszítésekre van szükség. A közösségi házban zajló tevékenységek, képzések 90%-át külső forrásból (pályázati támogatás) valósítjuk meg. Ezek a programok az épület kb. 15-20 % -os kihasználtságát eredményezik. Ebből következően a jövedelmezősége is nagyon alacsony. Akik itt dolgoznak – mindamellett, hogy a közösségi szolidaritás, együttműködés előnyét élvezik – biztos és tartós alapokat szeretnének teremteni a jövőjüknek, nem csak maguknak, hanem a szövetkezet révén más (különös tekintettel a valamilyen szempontból hátrányos helyzetű/kirekesztetett) emberek számára is.

Olyan megoldás elfogadható csak, amely továbbra is fókuszban tartja a közösséget, a természet, a környezet megóvását, a globális tendenciák csökkentését, szelíd gazdaság működtetésével. Ezért döntöttünk a LeMat-hoz való csatlakozás mellett, mert mindazokat az értékeket fontosnak tartja, amit mi is, illetve mert a meglévő erőforrásainkhoz, tapasztalatunkhoz igazodik.

Le Mat, egy szociális/társadalmi vállalkozási, turisztikai márka
franchise rendszer

Missziója: elősegítse, lehető legjobb irányba fordítsa a hátrányos helyzetű embereknek szociális kulturális, foglalkoztatási, szakmai értékeit

Jelmondata: különleges hely, különleges emberek, különleges érték, innováció, partnerség, otthonosság, barátságosság, fenntarthatóság fókuszba helyezése
A Le Mat ugyanakkor egy módja az utazásnak, más emberekkel való találkozásnak, érdekes és befogadó helyi gyakorlatok megosztásának is a fenntartható turizmus fejlődéséért.

A LeMat jellemzői:
– együttműködés a térség különböző szereplőivel (intézményekkel, civil szervezetekkel, vendéglátásban tevékenykedőkkel, önkormányzatokkal
– helyi kultúra, együttműködés a helyiekkel és más szociális vállalkozásokkal
– a terület fejlesztése a turizmuson keresztül
– a vendéglátásban történő foglalkoztatása olyan embereket, akik valamilyen szempontból kirekesztettek (függők, fogyatékkal élők)
– lehetőséget ad minden embernek arra, hogy karriert építsen
– különleges emberek, akik más látószögben látják a dolgokat – értékes, gazdagabb, szélesebbkörű
– azok az emberek, akik megtapasztalták a kirekesztettséget, jó vendéglátóvá válhatnak
– közösségi és demokratikus
– a benne dolgozók tagjai és tulajdonosai a vállalkozásnak
– a döntéshozatal demokratikus
– nem részesíti előnyben azokat, akiknek több a pénzük van, hanem azokat akiknek jó ötleteik vannak és felelősségtudattal rendelkeznek
– az emberi oldal: önbecsülés, egymás megbecsülése, képességek fejlesztése, egymás elfogadása,
– képessé tétel, hogy az emberek saját kezükbe vegyék a sorsukat, empowerment
– új kultúra a vendéglátásban

Olaszországban 20 speciális LeMat hely van 12 régióban, Svédországban 3 és Lengyelországban 1. Magyarországon 1 LeMat hely működik, Kunbábonyban.
A továbbiakban röviden 3 fő területen (környezet, emberek, vendéglátás) mutatjuk be a LeMat szisztémát és a kunbábonyi hely sajátosságait, illeszkedését a rendszerhez.

A környezet: hely és a partnerek elköteleződése egymás iránt

Altalánosan:
A LeMat koncepció kihívása, hogy hogyan lehet fenntartható, kisméretű fogadókat, és panziókat létrehozni vidéki területeken a helyi termelők bevonásával, A „0 km” politikájának támogatásával, vagyis olyan termékek felhasználását támogatni, melyeket a társadalmi vállalkozást körül ölelő bizonyos térségen belül termeltek. Azt keresik, hogy általánosságban miként lehet kifejleszteni a felelős turizmus helyi rendszerét, egy olyan rendszert, melyben a helyi szereplők, pl. a közintézmények, a vendéglátás és turizmus szereplői, a helyi termelők, az állampolgárok és ugyanígy a turisták is felelősséget éreznek a fenntartható helyi fejlődés iránt, és úgy cselekszenek és hoznak döntéseket, hogy tekintetbe veszik azok emberekre, a bolygóra és a gazdaságra – a háromelemű kiindulási alapra – gyakorolt hatását.

Speciálisan: Kunbábony és a Civil Kollégium

Kunbábony, egy 400 lelkes tanyabokor. A 10 km-re lévő Kunszentmiklóshoz tartozik közigazgatásilag. Intézmény nincs a településrészen. Egy, a coop üzletlánchoz tartozó élelmiszerbolt és egy vendéglő található itt. Az 1998-ban alakult Közösen Bábonyért Egyesület szervezi a helyi közösség életét, gondozza a közterületeket, kiemelten a játszóteret.
A Civil Kollégium közösségi találkozóhely is a helyiek számára, azonban csak azokon az alkalmakon van nyitva, amikor a helyi közösség valamilyen programot, megbeszélést szervez. Rendszeres szolgáltatást a helyiek számára nem nyújt a Civil Kollégium.

A Civil Kollégium étkezési beszállítója Kunszentmiklós egyik étterme, amelyik közétkeztetési beszállító is, így a Civil Kollégiumba érkezők is a közétkeztetési menüt kapják. Reggelit az épületet üzemeltető Kunbábonyi Tízek Közösségi Szövetkezet készít, felhasználva a közösségi kertben termelt zöldségfélékét. Főtt étel nem készítető a ház konyhájában, mert csak melegítőkonyha minősítése van.

A Civil Kollégiumnak jó kapcsolata van a helyi lakossággal, a városi intézményekkel, önkormányzattal, civil szervezetekkel és néhány vállalkozással.
A környékben kevésbé ismerik a Civil Kollégium tevékenységét, mint az ország más pontján.

Az emberek: kirekesztettség feloldása
általánosan:

A Le Mat és tagjainak tevékenységei arra irányulnak, hogy változást érjenek el a helyi közösségben és annak tagjaiban a befogadás, a tervezés, a fenntarthatóság és a szolidaritás vonatkozásában. A Le Mat azért dolgozik, hogy segítse a társadalmi vállalkozásokat saját céljaik elérésében a turizmus területén: a fogyatékossággal, mentális betegséggel, drog problémákkal küzdő emberek kulturális, társadalmi, szakképzettség- és hivatásbeli értékeinek támogatását és ezek legjobb kiaknázását, továbbá azokét is, akik valamilyen módon diszkrimináció áldozatai és/vagy ki vannak zárva a munkaerő-piacról és/vagy a közösségből.

A Le Mat tevékenységek, a vállalkozások saját termelési ciklusain, a vendéglátási és turisztikai termelési ciklusokon, valamint a képessé tétel ciklusain, keresztül közvetlen hatást gyakorolnak a helyi közösségben zajló folyamatokra, melyekben a társadalmi vállalkozás az egyik legfontosabb szereplő a fenntartható és felelős folyamatok támogatásában, vagy legalábbis törekszik erre a szerepre.

Speciálisan: van működő közösség

Az Adacs-Bábony Szociális Szövetkezet 2011-ben alakult. (2018-ban nevet változtatott: Kunbábonyi Tízek Közösségi Szövetkezet) Tagjai Kunbábonyban és a környékbeli településeken élnek. A tagok egy része viszonylag jó személyes erőforrásokkal (pl.: képezettséggel, személyes tulajdonnal rendelkezik) másik része valamilyen szempontból nehezebb helyzetű az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedési lehetőségben (pl.: közlekedés, megváltozott munkaképesség, életkor). A szövetkezet arra törekszik, hogy tagjai számára jobb életminőséget érjen el, közösségi környezetben munkalehetőséget és jövedelmet teremtsen. 2011-től látja el a szövetkezet a Civil Kollégium épületüzemeltetését, a képzésekre ide érkezők ellátását. Ez a működtetés változást hozott a vendégek fogadásában. Az érkezőket mindig frissen sütött pogácsával fogadják, házi szörppel kínálják. Reggelire házi kolbászt, különféle lekvárokat, helyben termelt zöldségfélét, gyógynövény teákat kínálnak.

A szövetkezet rendelkezik egy építési telekkel Kunbábonyban, ahol őshonos gyümölcsös telepítését kezdte meg. 6 éve művel közösségi öngyógyító kertet a Civil Kollégium mögötti területen. A szövetkezeti, közösségi elveket minden tag magáénak érzi. A tagok több, mint 15 éve részt vesznek valamilyen közösségi tevékenységben, több civil szervezetnek tagjai. Folyamatos a belső képzésük, amely elsősorban a szövetkezet közös működtetésére irányul. A döntéshozatal demokratikus, mindenki részvétele biztosított.

A LeMat hotel, a LeMat vendéglátás rendszere
Általánosan:

Minden Le Mat szociális franchise tag rendelkezik saját Minőségbiztosítási Kézikönyvvel, melyet a csapat valamennyi munkavállalójával és tagjával és a Le Mat franchise szakértőjével közösen dolgoznak ki. A helyspecifikus Kézikönyvek rögzítik a napi munka és menedzsment szabályait.

A Le Mat franchise tagok rendelkeznek továbbá egy személyre szabott Le Mat Minőségbiztosítási Kártyával, melyet a vendégek rendelkezésére bocsátanak azért, hogy megjegyzéseiket, javaslataikat, visszajelzéseiket rögzíthessék. Azt szeretnénk, hogy a turisták részeivé váljanak az értékelési és minőség-fejlesztési folyamatnak.

A Le Mat örömmel fogad minden utazót és vendéget. Segítségükkel szeretnék megtanulni, miként lehetnének még hívogatóbbak, s miként javíthatnák szolgáltatásaik színvonalát: hogyan léphetnének túl minden – fizikai, pszichológiai, érzelmi és kulturális – akadályon, melyek túlságosan gyakran korlátozzák a kommunikációt és a kulturális csereberét.

Speciálisan Kunbábonyban a Civil Kollégium

Kunbábonyban 20 éve fogad vendégeket a Civil Kollégium. Az épület 400 m2-es, megőrizte az iskola eredeti formáját. A két tanítói lakásból alakítottak ki 4-4 szobát, mindegyiket fürdőszobával. Az egyik régi tanterem, ma is technikailag jól felszerelt tanteremként, a másik ebédlőként, közösségi teremként szolgál. Az előtérben mosdók kaptak helyet. Az ebédlőből kis konyha nyílik.

A tantermet a szobákkal külső folyosó (tornác) köti össze. A tornác jellegzetes külsőt kölcsönöz az épületnek. Az épület 1997-re befejezett felújítását követően, tisztasági meszelést és karbantartást kivéve 2014-ig nagyobb felújítás nem történt. 2014-ben a nyílászárók kicserélése a jobb hőszigetelés érdekében megtörtént. Tartályos gázzal történik a fűtés, a padláson elhelyezett kazánokkal. Melléképület nincs. A berendezés egyszerű, kissé puritán, de kényelmes. A házat nagy park veszi körül, benne gyümölcsössel és közösségi kerttel.

2017-ben megfogalmaztuk a fejlesztési célokat annak érdekében, hogy az eredeti képzési központ funkciót megtartva LeMat-nak megfelelő turisztikai vendéglátó hellyé váljunk.

I. A belső és külső terek megújítása, új funkciók kialakítása
II. Akadálymentesítés
III. Kávézó és szálláshely engedélyeztetés
IV. A szövetkezet munkatársi körének bővítése, a LeMat elvei szerinti működés követése

• átalakítottuk az ebédlőt és engedélyeztettünk egy LeMat kávézót, ezzel bevezettük a HACCP rendszert is a melegítőkonyhában.
• a berendezéseket az ebédlőben és a szobákban is megújítottuk. Többségében a régi berendezést használtuk fel, vagy máshonnét kapott régi bútorokat újítottunk meg
• a szálláshelyre új textíliákat, ágyneműket vásároltunk
• akadálymentesítettünk 2 fürdőszobát, megfelelő felszereléssel láttuk el, hogy mozgáskorlátozottak használni tudják
• akadálymentes természetes rámpát és ösvényt építettünk az épület és a park közötti közlekedésre
• a bejárati ajtók és a lépcső között tornáckapukat építettünk, hogy a kerekesszékkel közlekedők biztonságban legyenek
• a parkban kialakítottunk egy kerti kávézót a nyári rendezvények idejére, ezt is újrahasznosított anyagokból
• bevezettük a szelektív szemétgyűjtést a házban és a külső területeken is
• magaságyásokat építettünk a közösségi kertben és a permakultúra elvei szerint átalakítottuk a kertet
• a szállásrészt Kunbábonyi Vendégház néven egyéb szálláshelyként bejegyeztettük.
• korszerűsítettük a fűtést: kondenzációs kázkazánokat szereltettünk fel
• a melegvíz előállítására villanyboylereket vásároltunk
• folyamatosan keressük az új kapcsolatokat a településrészre költöző és nehéz helyzetben élő emberekkel, valamint környékbeliekkel, hogy munkalehetőséget, kapcsolatokat ajánlva megkönnyítsük a beilleszkedésüket. Ugyancsak ennek érdekében fiatal pályakezdők számára is lehetőséget biztosítunk a gyakornoki idő letöltésére.

Mindeközben látogatást tettünk Olaszországban, hogy jobban megismerjük a LeMat történetét, elindulásának eredetét és a most működő LeMat egységeket. Folyamatosan új kihívások elé állít bennünket az élet. Ezért azt mondhatjuk, hogy elkezdtük, folyamatosan tesszük a dolgunkat, de nem tekintjük befejezettnek. Tapasztalatainkat szívesen átadjuk másoknak is a fejlesztésben együttműködő Kunbábonyi Tízek Közösségi Szövetkezet és a Civil Kollégium Alapítvány.

Mészáros Zsuzsa
info@kunbabony.hu
+36306272496